Refundacje NFZ


Pieluchomajtki – prosta recepta na refundację.

Apteka Zdrowie Piaseczna realizuje wnioski NFZ

Apteka Zdrowie Piaseczna realizuje wnioski NFZ

 

Choroba osoby bliskiej to duże obciążenie dla domowego budżetu. Koszty mnożą się w zatrważającym tempie, a budżet pozostaje ten sam, a czasem nawet jest mniejszy.

 

Chcesz skorzystać z refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenia?

Przyjdź, zadzwoń, zapytaj!

tel. +48 (22)7271252

Podpowiemy jak uzyskać kartę zaopatrzenia comiesięcznego.

 

Jak skorzystać z refundacji NFZ?

W celu skorzystania z refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenia należy przejść trzy główne kroki:

Krok I – Odwiedź lekarza

Lekarz wystawi zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – Część A zlecenia.
Osobami uprawnionymi do wystawienia Zlecenia – Części A jest:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:
  chirurgii ogólnej,
  chirurgii dziecięcej,
  chirurgii onkologicznej,
  onkologii klinicznej,
  chemioterapii nowotworów,
  onkologii klinicznej,
  geriatrii,
  ginekologii onkologicznej,
  neurologii,
  urologii,
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Lekarze spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Tutaj wydrukujesz część A zlecenia:

Krok II – Udaj się do Oddziału NFZ

 • Potwierdzić „Część A” zlecenia w punkcie właściwego oddziału NFZ.
 • Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest ważne do końca miesiąca, na który zostało wystawione, nie dłużej jednak niż 30 dni.
 • Potwierdzenia należy dokonać osobiście, drogą pocztową lub przez pełnomocnika
 • Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie.
 • Odział NFZ wyda także Kartę zaopatrzenia comiesięcznego maksymalnie na okres 12 miesięcy. – Część B Zlecenia.

Tu znajdziesz dane kontaktowe Oddziałów NFZ

Krok III – Odbierz refundowany środek pomocniczy

 • Apteka/sklep medyczny odbiera Zlecenie – Część A i potwierdza odbiór środka pomocniczego na Karcie zaopatrzenia comiesięcznego – Część B.
 • Apteka/sklep medyczny oddaje Kartę zaopatrzenia comiesięcznego pacjentowi, gdyż będzie ona potrzebna do odebrania refundowanych środków pomocniczych na kolejne miesiące.
 • Refundowane środki pomocnicze można odebrać w aptece lub sklepie medycznym.

O czym należy zawsze pamiętać?

Przy potrzebie uzyskania kolejnego zakupu środka wchłaniającego należy udać się z „Częścią B” zlecenia do lekarza.

Zasady refundacji

Refundacją (częściową) objęte są następujące środki pomocnicze:

 • pieluchomajtki
 • majtki chłonne
 • pieluchy anatomiczne
 • wkłady anatomiczne
 • podkłady

Kwoty refundacji i ilości środków pomocniczych, za zakup których przysługuje zwrot kosztów, regulowane są ustawowo i podlegają ograniczeniom:

Limit ilościowy

 • w wysokości 60 sztuk miesięcznie

Limit cenowy

 • 77 zł dla osób z chorobą nowotworową (100% dopłaty NFZ do limitu)
 • 90 zł dla pozostałych chorych (70% dopłaty NFZ do limitu)
  W przypadku przekroczenia limitu, brakującą kwotę dopłaca pacjent.

Osoby z uprawnieniami dodatkowymi (OR, IW,IB) mają prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu:

 • Inwalidzi wojskowi
 • Inwalidzi wojenni
 • Osoby represjonowane

Pamiętaj, że..

 • Pierwsze zlecenie musi być wystawione przez lekarza, natomiast przedłużyć zlecenia może nie tylko lekarz ale również pielęgniarki i położne.
 • Osoby uprawnione do 100 % refundacji (OR, IW,IB) wysyłając zlecenia pocztą do Oddziału Wojewódzkiego NFZ muszą pamiętać o dołączeniu ksera legitymacji, w przeciwnym razie Karta zaopatrzenia comiesięcznego może nie zostać wypisana na 100 % refundacji do limitu.
 • Zlecenie wystawione przez lekarza (a przy kontynuacji zlecenia przez pielęgniarkę i położną) ważne jest przez cały miesiąc, którego dotyczy zlecenie z zastrzeżeniem, że nie można odebrać pieluchomajtek za miesiąc wstecz. Jednak lekarz może wystawić zlecenia przy jednej wizycie na trzy następujące po sobie miesiące.

 

W naszej Aptece, zrealizują Państwo taki wniosek, na pieluchomajtki firm Hartmann, Seni oraz Tena.
Odpowiemy też na wszystkie pytania.